فرم ثبت نام در مرحله دانشگاهی سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسرکشور

فرم ثبت نام در مرحله دانشگاهی سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسرکشور

توجه:
هر دانشجو در هر بخش مسابقه فقط می تواند در یک رشته ثبت نام نماید
آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند ماه 96 خواهد بود